Qingyi (Fujian) Heat Transfer Science And Technology Co., Ltd
Custom Heat Transfer Stickers For Clothing
Blog

sự khác biệt giữa nhãn truyền nhiệt và vinyl truyền nhiệt

vinyl truyền nhiệt và nhãn dán truyền nhiệt là cả hai vật liệu truyền nhiệt. chúng được chuyển trên vải qua nhiệt độ cao. Vậy thì câu hỏi đã đến: làm thế nào để phân biệt chúng? hôm nay tôi sẽ giải thích sự khác biệt của họ. đầu tiên, về màu sắc. Nó là màu duy nhất cho vinyl truyền nhiệt (ngoại trừ vinyl truyền nhiệt có thể in ), tuy nhiên đối với nhãn dán truyền nhiệt, nó có thể có nhiều màu sắc,...

Thẻ : heat transfer sticker Heat transfer vinyl PVC Heat Transfer Printing

liên hệ chúng tôi